logo CUK-pp logo Polskie Towarzystwo Informatyczne logo CUK-PP

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy

Cennik

Cennik CUK-pp

 

Cennik walidacji i uzyskania certyfikatu CUK-pp w PTI:

 

 Pozycja Cena brutto
 Walidacja CUK-pp (4 egzaminy: B1+B2+B3+B4) – opłata normalna: 348 PLN
 Walidacja CUK-pp (4 egzaminy: B1+B2+B3+B4) – opłata ulgowa1: 248 PLN
 Egzamin poprawkowy (B1 lub B2 lub B3 lub B4) – opłata normalna: 62 PLN
 Egzamin poprawkowy (B1 lub B2 lub B3 lub B4) – opłata ulgowa1: 50 PLN
 Certyfikat CUK-pp2: 35 PLN
 Certyfikat ECDL BASE3 0 PLN
 Certyfikat ECDL BASE (duplikat)4 25 PLN

 

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT 23%.

 

1 – Z opłaty ulgowej może skorzystać uczeń i student poniżej 26 lat, który posiada legitymację, a także emeryt 60+, który posiada legitymację emerycką.

2 – Certyfikat CUK-pp wydawany jest każdej osobie, która kiedykolwiek i gdziekolwiek zdała egzaminy ECDL B1, ECDL B2, ECDL B3, ECDL B4.

3 – Certyfikat ECDL BASE wydawany jest każdej osobie, która posiada CUK-pp, a których nie zamawiała żadnego certyfikatu ECDL z puli podstawowej.

4 – Duplikat certyfikatu ECDL BASE może zamówić każda osoba, która miała już zamówiony i wydrukowany certyfikat ECDL BASE lub inny certyfikat z puli podstawowej ECDL.